NAJNOVIJI PROJEKTI

Igrifikacija Dioklecijanove palače (2023.)

Cilj projekta: Igrifikacija Dioklecijanove palače

Nositelj projekta: Udruga ClueGo

Svrha projekta: obogatiti kulturnu ponudu destinacije igrifikacijom spomenika kulture i lokalne baštine kroz „outdoor escape room“ igre

Misija: Kulturna ponuda destinacije ne mora nužno biti glavni motiv nečijeg putovanja. Međutim, ukoliko je lako dostupna i prezentirana na zabavan način, može se pretvoriti u najsnažniji utisak s putovanja.

Pilot-projekt: Dioklecijanovo palača, Split

Igrifikacija zadarskog polutoka

Cilj projekta: Igrifikacija zadarskog poluotoka i stare jezgre grada

Nositelj projekta: Udruga ClueGo

Svrha projekta: obogatiti kulturnu ponudu destinacije igrifikacijom spomenika kulture i lokalne baštine kroz „outdoor escape room“ igre

Misija: Kulturna ponuda destinacije ne mora nužno biti glavni motiv nečijeg putovanja. Međutim, ukoliko je lako dostupna i prezentirana na zabavan način, može se pretvoriti u najsnažniji utisak s putovanja.

Pilot-projekt:  Poluotok, Zadar